Letnie utrzymanie ulic

  • zamiatarka mechaniczna ZM 260
  • ciągnikowa zamiatarka chodnikowa
  • kosiarka wysięgnikowa
  • kosiarki i kosy mechaniczne Zimowe utrzymanie ulic
  • pługo-piaskarki
  • ciągniki z pługami odśnieżnymi
  • rozrzutniki piasku
  • samochody z pługiem odśnieżnym.

Duża różnorodność jaka występuje w zakresie utrzymania czystości, wymaga odpowiedniego wyposażenia sprzętowego i dużej wymienności pracowników. Jest to możliwe dzięki uprawnieniom wielu z nich na obsługę dodatkowego sprzętu ( koparki, ciągniki, kosiarki, ssawy do liści itp.)