Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. wprowadziła usługę profesjonalnego i kompleksowego niszczenia dokumentów niearchiwalnych w niszczarkach zgodnie z normą DIN 66399, zapewniającą bezpieczeństwo w czterech kategoriach:

  • P-2 ( informacje w oryginalnym rozmiarze np. papier),
  • O-2 (optyczne nośniki danych),
  • T-2 (magnetyczne nośniki danych)
  • E-2 ( elektroniczne nośniki danych).

Daje to gwarancję całkowitej nieczytelności każdego powierzonego dokumentu. Sprawdzeni pracownicy gwarantują najwyższą jakość i pełne bezpieczeństwo. Powierzone dokumenty niszczymy: - bezpiecznie - profesjonalnie - ekologicznie.

Dostosowujemy się do wymagań klienta w zakresie dostarczania dokumentów do niszczenia:

  • transport do siedziby firmy przez klienta,
  • odbiór dokumentów do niszczenia przez naszą firmę odbywać się będzie z siedziby zamawiającego tylko w zapakowanych workach (waga pojedynczego worka nie może przekroczyć 25 kg).
  • możliwość uczestnictwa w procesie niszczenia dokumentów przedstawiciela zleceniodawcy (na życzenie).

Niszczymy: - Płyty CD, - Dyskietki, - Karty magnetyczne, - Wydruki komputerowe - Wyciągi bankowe, - Listy płac, - Dane osobowe pracowników, - Statystyki, - Tłumaczenia, - Sprawozdania, - Umowy, - Kontrakty, - Dane o kontrahentach, - Faktury, - Wzory podpisów, - Ankiety marketingowe, - Korespondencję.

Po wykonaniu usługi wydajemy: - Protokół zniszczenia dokumentacji, - Kartę przekazania odpadu (na życzenie). Ścinki powstałe w procesie niszczenia dokumentów są przez nas belowane, a następnie przekazywane recyklerowi.