W ofercie posiadamy 2 rodzaje worków na gruz:

  • Worek -1 m3– worek gruzowy  
  • Worek 1,5 m3 – worek gruzowy

Cennik worka gruzowego dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 20) lub pod numerem tel: 94 374 98 91.

 Zapełnione worki odbieramy na terenie miasta bezpłatnie, a w przypadku odbioru worka poza miastem naliczana jest opłata za transport w/g ilości kilometrów i stawki za 1km.

Dodatkowe informacje:

  • Maksymalny okres użytkowania worka bez wywozu wynosi 7 dni.
  • Zakaz wrzucania: papy, szkła okiennego, styropianu, azbestu, eternitu.

W celu kupna worka na odpady budowlane należy wypełnić zlecenie w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 20, przy Cieślaka 6c). Worek należy odebrać osobiście w BOK po zapłaceniu w kasie. KASA CZYNNA DO GODZINY 14.00 

UWAGA
Zamawiający wyraża zgodę na:

  1. Maksymalny okres użytkowania worka bez wywozu wynosi 7 dni.
  2. Zleceniodawca upoważnia PGK Spółka z o. o. w Szczecinku do wystawiania faktur VAT bez składania podpisu osoby ze swej strony upoważnionej.
  3. Przesiębiorstwa generujące odpady o masie przewyższającej 10 ton rocznie zobowiązane są w dniu odbioru odpadów przez PGK do generowania karty przekazania odpadów (KPO) w systemie BDO. W przypadku, kiedy Przedsiębiorstwo nie generuje więcej niż 10 ton odpadów zobowiązane jest do złożenia  stosownego oświadczenia o treści:
    „Oświadczam, że nie posiadam wpisu do rejestru BDO ponieważ nie przekraczam limitów wytwarzanych odpadów, które zobowiązywały by mnie do wpisu do w/w rejestru.  Jednocześnie poinformuję PGK Sp. z o.o. jeśli taki wpis uzyskam (stan prawny się zmieni).”