Odpady opakowaniowe

PGK prowadzi dwa systemy selektywnej zbiórki odpadów:

  • System workowy skierowany jest do osób zamieszkujących domy jednorodzinne na terenie miasta oraz mieszkańców okolicznych gmin.
    Zbiórka odpadów prowadzona jest w odpowiednio oznakowanych workach, które trafiają do naszych klientów przy podpisaniu umowy na wywóz nieczystości stałych. Worki odbierane są wg harmonogramu, który zamieszczony jest na stronie internetowej.
  • System pojemnikowy prowadzimy na terenie osiedli mieszkaniowych oraz przy placówkach oświatowych. Kolorowe pojemniki rozstawione są również na terenie gminy Szczecinek jak również w gminach sąsiednich.

Odpady zebrane selektywnie z pojemników i worków trafiają na sortownie odpadów surowcowych, która mieści się przy ul. Cieślaka 6c
Pojemniki i worki są w kolorach ułatwiających segregację odpadów.

W załączniku szczegółowo określone zostały odpady opakowaniowe poszczególnych frakcji (tworzywa sztuczne , szkło i makulatura), które wrzucamy i nie wrzucamy do odpowiednich worków i pojemników.

 Odpady organiczne

Posiadamy w swojej ofercie worki na odpady organiczne specjalnie oznakowane, które można zakupić w siedzibie Spółki. Odbiór tych worków sprzed domu jest nieodpłatny.

  • W dni robocze od godz. 7:00 do godz. 18:00
  • W soboty od godz. 7:00 do godz. 15:00

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych lecz ze względu na swoje rozmiary nie mieszczące się do pojemników. Należą do nich:

  • Meble (szafy, sofy, ławy, krzesła, fotele, stoły, wersalki, wieszaki, regały, półki, tapczany)
  • Elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, kuchenki, drzwi, materace)
  • Inne ( np. rowery, zabawki dużych rozmiarów oraz sprzęt AGD dużych rozmiarów (lodówki, pralki, piece kuchenne).

Zbiórka prowadzona wg. harmonogramu

 

 Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne to odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub środowiska przyrodniczego.

 Zużyte baterie 

Są dużym zagrożeniem dla środowiska, dlatego wszyscy musimy dbać o to, aby pozbywać się ich w sposób kontrolowany. Na terenie miasta Szczecinek są rozmieszczone pojemniki do gromadzenia zużytych baterii. Znajdują się w Urzędach i instytucjach oraz w sklepach. Wykaż punktów zbiórki zużytych baterii znajduje się w załączniku.

Leki przeterminowane

Na zlecenie Urzędu Miasta Szczecinek w niektórych aptekach prowadzona jest zbiórka leków przeterminowanych oraz częściowo wykorzystanych farmaceutyków.

  • W tych aptekach znajdują się specjalnie oznaczone pojemniki. Wykaz aptek w załączniku