Dysponujemy kontenerami gruzowymi,śmieciowymi na odpady budowlane i zmieszane, na odpady wielkogabarytowe oraz na bioodpady. W swojej ofercie posiadamy 3 rodzaje:

 • KP 3,5 – kontener o pojemności 3,5 m3
 • KP 5 – kontener o pojemności 5 m3
 • KP 7 – kontener o pojemności 7 m3

Cennik za wynajęcie wyżej wymienionych kontenerów dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 20) lub pod numerem tel: 94 374 98 91.

Kontenery podstawiamy na terenie miasta Szczecinek oraz poza granicami miasta.

W przypadku podstawienia kontenera poza miasto naliczana jest opłata za transport w/g ilości kilometrów i stawki za 1km.

Dodatkowe informacje:

 • Maksymalny okres użytkowania kontenera bez wywozu wynosi 4 doby. Każda następna doba użytkowania podwyższa opłatę o 5%.
 • Napełnianie kontenera – 10 cm poniżej górnej jego krawędzi.
 • Zakaz wrzucania: papy, szkła okiennego, styropianu, azbestu, eternitu.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia innej kategorii odpadów niż w zleceniu, rozliczenie nastąpi wg ceny tych odpadów, które faktycznie zostały umieszczone w kontenerze.

W celu wynajęcia wyżej wymienionych konterenów należy wypełnić zlecenie w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 20, przy Cieślaka 6c) lub przesłać zgłoszenie e-mail/pocztą/faksem - formularz w załączniku, lub za pomocą poniższego formularza.

UWAGA
Zamawiający wyraża zgodę na:

 1. Maksymalny okres użytkowania kontenera bez wywozu wynosi 4 doby. Każda następna doba użytkowania podwyższa opłatę o 5%. Napełnianie kontenera - 10 cm poniżej górnej jego krawędzi.
 2. Zleceniodawca upoważnia PGK Spółka z o. o. w Szczecinku do wystawiania faktur VAT bez składania podpisu osoby ze swej strony upoważnionej.
 3. Przedsiębiorstwa generujące odpady o masie przewyższającej 10 ton rocznie zobowiązane są w dniu odbioru odpadów przez PGK do generowania karty przekazania odpadów (KPO) w systemie BDO. W przypadku, kiedy Przedsiębiorstwo nie generuje więcej niż 10 ton odpadów zobowiązane jest do złożenia  stosownego oświadczenia o treści:
  „Oświadczam, że nie posiadam wpisu do rejestru BDO ponieważ nie przekraczam limitów wytwarzanych odpadów, które zobowiązywały by mnie do wpisu do w/w rejestru.  Jednocześnie poinformuję PGK Sp. z o.o. jeśli taki wpis uzyskam (stan prawny się zmieni).”

 

 

Formularz zamówienia kontenera - ZLECENIE DOT. PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Formularz zamówienia kontenera - ZLECENIE DOT. OSOBA FIZYCZNA

E-mail Zamawiającego*
Rodzaj usługi*
Data postawienia*
Data odbioru
Miejsce postawienia kontenera.

Dane do faktury
Wpisz poprawny kod
 

E-mail Zamawiającego*
Rodzaj usługi*
Data postawienia*
Data odbioru
Miejsce postawienia kontenera.

Dane zamawiającego
Wpisz poprawny kod