Gospodarka odpadami polega na transporcie, odzysku oraz na unieszkodliwianiu odpadów.Dlatego nasza spółka dąży do realizowania głównych i podstawowych zasad gospodarki odpadami poprzez odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Szczecinek oraz sąsiadujących gmin.

Zarządzamy również składowiskiem odpadów komunalnych w byłej Trzesiece. Eksploatacja składowiska prowadzona jest zgodnie z wymogami technologicznymi i obejmuje: monitoring,ewidencję odpadów i zagęszczenie odpadów.

Przypominamy, że dokumentem umożliwiającym przyjęcie odpadów na składowisko jest podstawowa charakterystyka odpadów, którą należy dostarczyć do naszej siedziby przy ul. Cieślaka 6c w Szczecinku.

Zawieranie umów na wywóz odpadów komunalnych:

1. Osoby fizyczne 

Wymagane dokumenty:

dowód osobisty, akt własności posesji

Do posesji prywatnych dostarczamy pojemniki plastikowe do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności 120 l lub 240 l. Po podpisaniu umowy każdy Zleceniodawca otrzymuje zestaw worków do segregacji odpadów (tworzywa sztuczne, szkło, makulatura).

2. Osoby prawne

Wymagane dokumenty:

kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej lub odpis z KRS-u, kserokopia decyzji nadania NIP-u (Numer Identyfikacyjny Podatnika) oraz kserokopia zaświadczenia nadania numeru REGON.

Dostarczane przez nas pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych są o pojemności: 120l, 240l, 340l, 400l, 700l, 1100l oraz kontenery o pojemności 7 m3. Umowy zawierane są w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 7, przy Cieślaka 6c)

Zlecenie jednorazowe:

1. Odpady budowlane

W celu wynajęcia kontenera na odpady budowlane należy wypełnić zlecenie w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 7, przy Cieślaka 6c) lub przesłać e-mail/pocztą/faksem wypełniony formularz. Istnieje również możliwość zamówienia kontenera bezpośrednio ze strony internetowej. W tym celu kliknij tutaj.

2. Toalety przenośne WoCo

Procedura wynajęcia toalet przenośnych typu WoCo jest analogiczna jak przy wynajęciu kontenera na odpady budowlane - należy przekazać do PGK Sp. z o.o. wypełniony formularz. Istnieje również możliwość zamówienia toalet bezpośrednio ze strony internetowej. W tym celu kliknij tutaj