Drukuj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku tel. 094-37-498-91 informuje, iż w dniach 02-05 PAZDZIERNIKA 2018r. na terenie gminy Koczała będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych. Zbiórka odpadów będzie prowadzona zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz podziałem gminy na rejony wraz z wykazem miejscowości.

 W związku z tym prosimy o wystawienie zbędnego sprzętu w dzień poprzedzający zbiórkę

UWAGA!

Przypominamy, iż odpady wielkogabarytowe są to:

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą:

ODPADY NIE PODLEGAJĄCE ZBIÓRCE NIE BĘDĄ ODBIERANE