ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 W dniach od 10.06.2024r. – 17.06.2024r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych (sprzęt AGD, RTV, meble, dorbny sprzęt elektryczny i elektroniczny). Zbiórka prowadzona będzie wg. ustalonego harmonogramu oraz podziału miasta na rejony wraz z wykazem ulic, w godz. 700-1500

PROSIMY NIE WSTAWIAĆ GABARYTÓW DO ZASIEKÓW NA POJEMNIKI!