Miasto Szczecinek

 

Wywóz nieczystości - posesje
(pojemniki lub worki należy wystawić najpóźniej w dniu wywozu do godz 7.00)

Gmina Szczecinek

Wywóz nieczystości - Firmy
(pojemniki lub worki należy wystawić najpóźniej w dniu wywozu do godz 7.00)

Gmina Biały Bór, Biały Bór - Firmy

Wywóz nieczystości - posesje
(pojemniki lub worki należy wystawić najpóźniej w dniu wywozu do godz 7.00)

Gmina Koczała

Wywóz nieczystości - posesje
(pojemniki lub worki należy wystawić najpóźniej w dniu wywozu do godz 7.00)

Rzeczenica - miasto

Wywóz nieczystości - posesje
(pojemniki lub worki należy wystawić najpóźniej w dniu wywozu do godz 7.00)

Gmina Rzeczenica

Wywóz nieczystości - posesje
(pojemniki lub worki należy wystawić najpóźniej w dniu wywozu do godz 7.00)