Nr sprawy: PGK/ZP/-04/VII/2017

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE

...

ZNAK SPRAWY: PGK/ZP-03/XII/20017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO 29.12.2017  GODZ 9.00

FOKUMENTY DO

...

Nr postępowania: PGK/ZP-03/VI/2017

  • Termin składania: ofert: 30-06-2017, do godz. 9.00

OGŁOSZENIE O

...

Nr postępowania: PGK/ZP-02/VI/2017

  • Termin składania: ofert: 22-06-2017, do godz. 12.00

OGŁOSZENIE O

...

Nr postępowania: PGK/ZP-01/VI/2017

  • Termin składania: ofert: 09-06-2017, do godz. 09.00
  • Status:
...