Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w

...

Nr sprawy: PGK/ZP/-04/VII/2017

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE

...

ZNAK SPRAWY: PGK/ZP-03/XII/20017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO 29.12.2017  GODZ 9.00

...