Drukuj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

WYJAŚNIENIE DO SIWZ

 

MODYFIKACJA SIWZ

PROTEST WNIESIENIE

PROTEST ROZSTRZYGNIĘCIE

WYBÓR OFERTY

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

OTWARCIE OFERT