Zakup wraz z dostawą do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku fabrycznie nowych:

  • 1 (jednej) szt. ciągnikowej, hakowej przyczepy kontenerowej,
  • 4 (czterech) szt. kontenerów do ciągnikowej, hakowej przyczepy kontenerowej,
  • 1 (jednej) szt. przyczepy ciągnikowej,
  • 2 (dwóch) szt. ciągnikowych posypywarek piasku – piaskarek (ciągnionych),
  • 2 (dwóch) szt. ciągnikowych piaskarko-solarek (ciągnionych)

ZNAK PGK/ZP-02/XII/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO 28.12.2017 GODZ 9.00