Drukuj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • Nr Sprawy: PGK /ZP-01/XI/2017
  • Termin składania ofert do dnia 24.11.2017 godz 9.00
  • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
  • SIWZ - do pobrania
  • SIWZ - dokumenty do edycji