• 1 (jednej) szt. ciągnikowej, hakowej przyczepy kontenerowej, (wraz z wykonaniem połączenia instalacji przyczepy do ciągnika klasy New Holland TD5030 - będącego na wyposażeniu Zamawiającego),
  • (dwóch) szt. kontenerów do ciągnikowej, hakowej przyczepy kontenerowej,
  • 1 (jednej) szt. posypywarki piasku – piaskarki ciągnikowej, ciągnionej.