Postępowanie dotyczy:

Zakup wraz z dostawą do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku fabrycznie nowych: a) 2 (dwóch) szt. ciągników rolniczych do celów komunalnych wraz z dopasowanym konstrukcyjnie osprzętem w następujących ilościach: 1 (jeden) szt. ładowacz czołowy z osprzętem / 1 (jedna) szt. przyczepa ciągnikowa / 2 (dwa) szt. pługi odśnieżne (przednie) do ciągnika / 2 (dwie) szt. zamiatarki uliczne do ciągnika / 2 (dwa) szt. posypywarki piasku - piaskarki samozaładowcze b) kosiarki trawnikowej - kołowej, samojezdnej

  • Nr postępowania: PGK/ZP-05/VII/2017
  • Termin składania ofet: 21.07.2017 godz.9.00