Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

  • Firma powstała jako jednoosobowa Spółka Skarbu Gminy w sierpniu 1992 roku (wpis do rejestru handlowego Sądu Rejonowego – Sądu Gospodarczego w Koszalinie w dniu 5.08.1992 r. – nr rejestru B 1048). W związku z Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Szczecinku została wpisana w 2001 roku do KRS –Rejestr Przedsiębiorców pod numerem: 0000058598 (Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie IX Wydział KRS z dnia 14.11.2001 r.)
  • Nasze przedsiębiorstwo jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej Odpadami oraz Krajowego Forum Dyrektorów. Spółka działa pod firmą „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Szczecinku - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o gospodarce komunalnej i w oparciu o Umowę Spółki. Zgodnie z Umową Spółki całość udziałów jest własnością Miasta Szczecinek. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. zatrudnia ponad 100 pracowników.

Działalność

  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku zajmuje się gospodarką odpadami na terenie miasta i gminy Szczecinek oraz na terenie sąsiadujących gmin.
  • Prowadzimy kompleksowe usługi całorocznego oczyszczania ulic i ciągów komunikacyjnych, a także projektowania i pielęgnacji terenów zielonych.
  • Administrujemy i zarządzamy cmentarzem komunalnym w Szczecinku.
  • Wynajmujemy kontenery gruzowe i toalety przenośne.
  • Oferujemy również profesjonalne i bezpieczne niszczenie dokumentów niearchiwalnych.
  • Zajmujemy się zbiórką i segregacją odpadów, które są poddawane procesowi sortowania.
  • Prowadzimy również schronisko dla zwierząt zlokalizowane przy ulicy Rybackiej w Szczecinku.