Drukuj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku tel. 094-37-498-91 informuje, iż w dniu 1 pazdziernika 2018. na terenie miasta Koczała będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych. .

 W związku z tym prosimy o wystawienie zbędnego sprzętu w dzień poprzedzający zbiórkę przy pojemnikach na odpady komunalne, a mieszkańców domów jednorodzinnych przed posesję.

UWAGA!

Przypominamy, iż odpady wielkogabarytowe są to:

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą:

ODPADY NIE PODLEGAJĄCE ZBIÓRCE NIE BĘDĄ ODBIERANE