ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

W dniach od 10-17.12.2018  odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych (sprzęt AGD, RTV, meble oraz inne elementy wyposażenia mieszkań). Zbiórka prowadzona będzie wg. ustalonego harmonogramu oraz podziału miasta na rejony wraz z wykazem ulic, w godz. 700-1500

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku tel. 094-37-498-91 informuje, iż w dniach 02-05 PAZDZIERNIKA 2018r. na terenie gminy Koczała będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych. Zbiórka odpadów będzie prowadzona zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz podziałem gminy na rejony wraz z wykazem miejscowości.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku tel. 094-37-498-91 informuje, iż w dniu 1 pazdziernika 2018. na terenie miasta Koczała będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych. .