Firma

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku przy ul. Cieślaka 6c, Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych - adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Szczecinku gromadzi i przetwarza dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i realizacji zadań ustawowych i statutowych w trybie art. 6 oraz art.9.
 3. Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do dostępu do własnych danych osobowych oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Pani/Pana dane nie będą podlegały amortyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane.

Obecnie poszukujemy pracowników na stanowisko:

 1. PILNIE POSZUKIWANY - Kierowca samochodu ciężarowego - prawo jazdy kat. C + E ,HDS

Oferujemy korzystne warunki pracy i płacy. Kontakt osobisty w siedzibie Spółki Szczecinek, ul. Cieślaka 6c lub pod numerem telefonu 94 37 498 -74

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

 • Firma powstała jako jednoosobowa Spółka Skarbu Gminy w sierpniu 1992 roku (wpis do rejestru handlowego Sądu Rejonowego – Sądu Gospodarczego w Koszalinie w dniu 5.08.1992 r. – nr rejestru B 1048). W związku z Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Szczecinku została wpisana w 2001 roku do KRS –Rejestr Przedsiębiorców pod numerem: 0000058598 (Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie IX Wydział KRS z dnia 14.11.2001 r.)
 • Nasze przedsiębiorstwo jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej Odpadami oraz Krajowego Forum Dyrektorów. Spółka działa pod firmą „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Szczecinku - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o gospodarce komunalnej i w oparciu o Umowę Spółki. Zgodnie z Umową Spółki całość udziałów jest własnością Miasta Szczecinek. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. zatrudnia ponad 100 pracowników.

Działalność

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku zajmuje się gospodarką odpadami na terenie miasta i gminy Szczecinek oraz na terenie sąsiadujących gmin.
 • Prowadzimy kompleksowe usługi całorocznego oczyszczania ulic i ciągów komunikacyjnych, a także projektowania i pielęgnacji terenów zielonych.
 • Administrujemy i zarządzamy cmentarzem komunalnym w Szczecinku.
 • Wynajmujemy kontenery gruzowe i toalety przenośne.
 • Oferujemy również profesjonalne i bezpieczne niszczenie dokumentów niearchiwalnych.
 • Zajmujemy się zbiórką i segregacją odpadów, które są poddawane procesowi sortowania.
 • Prowadzimy również schronisko dla zwierząt zlokalizowane przy ulicy Rybackiej w Szczecinku. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Cieślaka 6c 78-400 Szczecinek
tel: (94) 37 498 70 fax: (94) 37 498 79
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Obsługi Klienta Gospodarka odpadami
tel: (94) 37 498 91
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tereny zieleni i Oczyszczanie ulic
tel: (94) 37 498 93 tel: (94) 37498 90
Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400 
tel: (94) 37 498 82

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS - Rejestr Przedsiębiorców 0000058598
Wysokość kapitału zakładowego: 3 001 500,00 zł.
Bank PEKAO S.A. nr rachunku 29 1240 3679 1111 0000 4354 5818
NIP: 673-10-21-008 REGON: 330061670