Odpady i nieczystości

W ofercie posiadamy 2 rodzaje worków na gruz:

 • Worek -1 m3– worek gruzowy  
 • Worek 1,5 m3 – worek gruzowy

Cennik worka gruzowego dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 7) lub pod numerem tel: 94 374 98 91.

 Zapełnione worki odbieramy na terenie miasta bezpłatnie, a w przypadku odbioru worka poza miastem naliczana jest opłata za transport w/g ilości kilometrów i stawki za 1km.

Dodatkowe informacje:

 • Maksymalny okres użytkowania worka bez wywozu wynosi 7 dni.
 • Zakaz wrzucania: papy, szkła okiennego, styropianu, azbestu, eternitu.

W celu kupna worka na odpady budowlane należy wypełnić zlecenie w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 7, przy Cieślaka 6c). Worek należy odebrać osobiście w BOK po zapłaceniu w kasie. KASA CZYNNA DO GODZINY 14.00 

UWAGA
Zamawiający wyraża zgodę na:

 1. Maksymalny okres użytkowania worka bez wywozu wynosi 7 dni.
 2. Zleceniodawca upoważnia PGK Spółka z o. o. w Szczecinku do wystawiania faktur VAT bez składania podpisu osoby ze swej strony upoważnionej.

Dysponujemy kontenerami gruzowymi i śmieciowymi na odpady budowlane i zmieszane, w swojej ofercie posiadamy 3 rodzaje:

 • KP 3,5 – kontener gruzowy lub śmieciowy o pojemności 3,5 m3
 • KP 5 – kontener gruzowy lub śmieciowy o pojemności 5 m3
 • KP 7 – kontener gruzowy lub śmieciowy o pojemności 7 m3

Cennik za wynajęcie kontenera gruzowego lub śmieciowego dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 7) lub pod numerem tel: 94 374 98 91.

Kontenery podstawiamy na terenie miasta Szczecinek oraz poza granicami miasta.

W przypadku podstawienia kontenera poza miasto naliczana jest opłata za transport w/g ilości kilometrów i stawki za 1km.

Dodatkowe informacje:

 • Maksymalny okres użytkowania kontenera bez wywozu wynosi 4 doby. Każda następna doba użytkowania podwyższa opłatę o 5%.
 • Napełnianie kontenera – 10 cm poniżej górnej jego krawędzi.
 • Zakaz wrzucania: papy, szkła okiennego, styropianu, azbestu, eternitu.

W celu wynajęcia kontenera na odpady budowlane lub zmieszane należy wypełnić zlecenie w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 7, przy Cieślaka 6c) lub przesłać zgłoszenie e-mail/pocztą/faksem - formularz w załączniku, lub za pomocą poniższego formularza.

UWAGA
Zamawiający wyraża zgodę na:

 1. Maksymalny okres użytkowania kontenera bez wywozu wynosi 4 doby. Każda następna doba użytkowania podwyższa opłatę o 5%. Napełnianie kontenera - 10 cm poniżej górnej jego krawędzi.
 2. Zleceniodawca upoważnia PGK Spółka z o. o. w Szczecinku do wystawiania faktur VAT bez składania podpisu osoby ze swej strony upoważnionej. 

 

 

Odpady opakowaniowe

PGK prowadzi dwa systemy selektywnej zbiórki odpadów:

 • System workowy skierowany jest do osób zamieszkujących domy jednorodzinne na terenie miasta oraz mieszkańców okolicznych gmin.
  Zbiórka odpadów prowadzona jest w odpowiednio oznakowanych workach, które trafiają do naszych klientów przy podpisaniu umowy na wywóz nieczystości stałych. Worki odbierane są wg harmonogramu, który zamieszczony jest na stronie internetowej.
 • System pojemnikowy prowadzimy na terenie osiedli mieszkaniowych oraz przy placówkach oświatowych. Kolorowe pojemniki rozstawione są również na terenie gminy Szczecinek jak również w gminach sąsiednich.

Odpady zebrane selektywnie z pojemników i worków trafiają na sortownie odpadów surowcowych, która mieści się przy ul. Cieślaka 6c
Pojemniki i worki są w kolorach ułatwiających segregację odpadów.

W załączniku szczegółowo określone zostały odpady opakowaniowe poszczególnych frakcji (tworzywa sztuczne , szkło i makulatura), które wrzucamy i nie wrzucamy do odpowiednich worków i pojemników.

 Odpady organiczne

Posiadamy w swojej ofercie worki na odpady organiczne specjalnie oznakowane, które można zakupić w siedzibie Spółki. Odbiór tych worków sprzed domu jest nieodpłatny. Odpady organiczne są również bezpłatnie przyjmowane na składowisku odpadów w Szczecinku przy ul. Łowieckiej

 • W dni robocze od godz. 7:00 do godz. 18:00
 • W soboty od godz. 7:00 do godz. 15:00

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych lecz ze względu na swoje rozmiary nie mieszczące się do pojemników. Należą do nich:

 • Meble (szafy, sofy, ławy, krzesła, fotele, stoły, wersalki, wieszaki, regały, półki, tapczany)
 • Elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, kuchenki, drzwi, materace)
 • Inne ( np. rowery, zabawki dużych rozmiarów oraz sprzęt AGD dużych rozmiarów (lodówki, pralki, piece kuchenne).

Zbiórka prowadzona wg. harmonogramu

Niezależnie od prowadzonej akcji odpady wielkogabarytowe są nieodpłatnie przyjmowane na składowisku odpadów przy ul. Łowieckiej w dniach i godzinach jak wyżej.

 Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne to odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub środowiska przyrodniczego.

 Zużyte baterie 

Są dużym zagrożeniem dla środowiska, dlatego wszyscy musimy dbać o to, aby pozbywać się ich w sposób kontrolowany. Na terenie miasta Szczecinek są rozmieszczone pojemniki do gromadzenia zużytych baterii. Znajdują się w Urzędach i instytucjach oraz w sklepach. Wykaż punktów zbiórki zużytych baterii znajduje się w załączniku.

Leki przeterminowane

Na zlecenie Urzędu Miasta Szczecinek w niektórych aptekach prowadzona jest zbiórka leków przeterminowanych oraz częściowo wykorzystanych farmaceutyków.

 • W tych aptekach znajdują się specjalnie oznaczone pojemniki. Wykaz aptek w załącznikuElektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty.
Na terenie siedziby Spółki działa Punkt zbiórki elektrośmieci, w którym można zostawić stary i zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

ZASADY PRZYJMOWANIA ELEKTROŚMIECI

 Punkt zbierania przyjmuje elektrośmieci nieodpłatnie w godz.

 • Dni robocze 7:00 - 18:00
 • Soboty 7:00 - 15:00
 1. Dostarczone do Punktu Zbiórki- elektrośmieci powinny być właściwie posortowane, tzn.: umieszczone we właściwych oznaczonych pojemnikach.
 2. Prosimy o oddzielne umieszczanie monitorów komputerowych i telewizorów. 
 3. Drobny sprzęt AGD to: odkurzacze, żelazka, suszarki do włosów, miksery, ekspresy do kawy, tostery, młynki do kawy, kalkulatory, telefony komórkowe, faksy, odbiorniki radiowe, sprzęt hi-fi, kamery video, wiertarki, zegary i zegarki itp.
 4. Wielkogabarytowy sprzęt AGD to: lodówki, pralki, piece kuchenne, zmywarki itp., który prosimy pozostawiać w osobnym boksie.

Gospodarka odpadami polega na transporcie, odzysku oraz na unieszkodliwianiu odpadów.Dlatego nasza spółka dąży do realizowania głównych i podstawowych zasad gospodarki odpadami poprzez odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Szczecinek oraz sąsiadujących gmin.

Zarządzamy również składowiskiem odpadów komunalnych w byłej Trzesiece. Eksploatacja składowiska prowadzona jest zgodnie z wymogami technologicznymi i obejmuje: monitoring,ewidencję odpadów i zagęszczenie odpadów.

Przypominamy, że dokumentem umożliwiającym przyjęcie odpadów na składowisko jest podstawowa charakterystyka odpadów, którą należy dostarczyć do naszej siedziby przy ul. Cieślaka 6c w Szczecinku.

Zawieranie umów na wywóz odpadów komunalnych:

1. Osoby fizyczne 

Wymagane dokumenty:

dowód osobisty, akt własności posesji

Do posesji prywatnych dostarczamy pojemniki plastikowe do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności 120 l lub 240 l. Po podpisaniu umowy każdy Zleceniodawca otrzymuje zestaw worków do segregacji odpadów (tworzywa sztuczne, szkło, makulatura).

2. Osoby prawne

Wymagane dokumenty:

kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej lub odpis z KRS-u, kserokopia decyzji nadania NIP-u (Numer Identyfikacyjny Podatnika) oraz kserokopia zaświadczenia nadania numeru REGON.

Dostarczane przez nas pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych są o pojemności: 120l, 240l, 340l, 400l, 700l, 1100l oraz kontenery o pojemności 7 m3. Umowy zawierane są w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 7, przy Cieślaka 6c)

Zlecenie jednorazowe:

1. Odpady budowlane

W celu wynajęcia kontenera na odpady budowlane należy wypełnić zlecenie w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 7, przy Cieślaka 6c) lub przesłać e-mail/pocztą/faksem wypełniony formularz. Istnieje również możliwość zamówienia kontenera bezpośrednio ze strony internetowej. W tym celu kliknij tutaj.

2. Toalety przenośne WoCo

Procedura wynajęcia toalet przenośnych typu WoCo jest analogiczna jak przy wynajęciu kontenera na odpady budowlane - należy przekazać do PGK Sp. z o.o. wypełniony formularz. Istnieje również możliwość zamówienia toalet bezpośrednio ze strony internetowej. W tym celu kliknij tutaj