Zarządzanie Cmentarzem komunalnym w Szczecinku spoczywa na PGK Spółka z o.o. która jako zarządca, zobowiązana jest do zapewnienia porządku organizacyjnego i estetycznego. Zadania w tym zakresie wykonywane są na podstawie zawartej Umowy z Gminą Miejską Szczecinek. Cmentarz Komunalny położony w północno-wschodniej części miasta objęty jest ochroną konserwatorską.

W obrębie Cmentarza Komunalnego wydzielony jest teren Cmentarza Wojennego na którym w zbiorowych mogiłach spoczywa 4429 żołnierzy radzieckich i 39 żołnierzy polskich. W centrum tego cmentarza znajduje się pomnik symbolizujący przełamanie pierścienia umocnień Wału Pomorskiego.

Do głównych zadań Zarządcy Cmentarza Komunalnego należy:

  • ustalanie miejsca spoczynku
  • utrzymanie i pielęgnowanie zieleni na terenie cmentarza
  • utwardzanie alejek
  • remonty schodów terenowych

Wszystkie ww. zadania realizowane dzięki opłatom za miejsca grzebalne, które naliczane są zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Opłaty przedłużają prawo do grobu na 20 lat. Niedokonanie opłaty w terminie spowoduje możliwość użycia grobu do ponownego pochówku i jego likwidacji.